Welkom op de Belgische pagina’s van de EPP-site.

 

See also: http://www.eppbelgium.be/ 

 

Wat is de EPP?


 
EPP is de afkorting van European Pig Producers (Europese Varkenshouders) en is opgericht in 1990 te Herning in Denemarken. Enkele varkenshouders namen daar het besluit om voor vooruitstrevende collega’s uit geheel Europa een informele vereniging op te richten die zou kunnen dienen als een forum voor de onderlinge uitwisseling van gegevens op technisch, economisch en sociaal terrein: om het blikveld te verbreden, maar vooral om van elkaar te leren. De voertaal bij internationale contacten is overwegend Engels.
 

Doelstellingen
 
De EPP heeft de volgende doelstellingen: cultivering van de Europese gedachte via

 

 • Uitwisseling van ervaringen en informatie tussen varkenshouders in geheel Europa
 • Verbetering van de kaders voor de productie van varkens en marketing
 • Verbetering van de kwaliteit en het imago van varkensvlees
 • Zoeken naar oplossingen voor problemen op het gebied van productie en het milieu
 • Samenwerking met andere organisaties in de keten
 • Harmonisatie van kerncijfers om te komen tot Europese bedrijfsvergelijking
 • De jaarlijkse organisatie van een driedaags congres in een van de deelnemende landen
 • Het bieden van een interessant netwerk waar sociale contacten een belangrijke bijdrage vormen.

 
Activiteiten
 
Jaarlijks congres
 
Elk jaar is er - in een Europees land - een driedaags congres. De organisatie rust bij de EPP-afdeling in het betreffende land, ondersteund door het EPP-secretariaat (DLG in Duitsland). Tijdens zo’n Europees congres wordt een bepaald thema uitgediept en wordt ingezoomd op de situatie in de varkenshouderij van het betreffende land. Ook bedrijfsbezoeken staan op het programma.

 

 

Nieuwsbrief
 
Alle leden ontvangen tweemaal per jaar een Engelstalige nieuwsbrief waarin interessante ontwikkelingen worden geschetst over de situatie van de varkenshouderij in Europa. De landen die in de EPP zijn vertegenwoordigd, publiceren steeds een landenrapport met actuele ontwikkelingen op het gebied van de markt, prijzen en wetgeving. Daarnaast worden er regelmatig newsletters per mail verstuurd.
 

Vergaderingen
 
De Belgische afdeling van de EPP telt 66 leden (01-01-2014) en organiseert minstens eenmaal per jaar een bijeenkomst voor haar leden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt doorgaans een actueel thema behandeld met competente sprekers. Gewoonlijk ene in het voorjaar én ene in het najaar.

Tevens wordt elke zomer een ontspanningsprogramma van één dag aangeboden bedoeld voor alle gezinsleden. Meestal is het een toeristische fietstocht, ingericht door enkele van de leden.

Begin februari wordt voor alle leden een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Het is een informele bijeenkomst waarbij netwerken centraal staat. 
 


Lidmaatschap
 
Het lidmaatschap van de EPP staat open voor varkenshouders uit Europa en voor een gelimiteerd aantal bedrijven (1/4) uit de agri-business die de doelstellingen van de EPP onderschrijven.  Het Europese en/of nationale bestuur beslist over de toelating als lid. Het lidgeld bedraagt in 2014 150 Euro voor varkenshouders. Voor firma’s geldt een specifieke regeling.
Het Belgische bestuur vindt volgende (voor)waarden onontbeerlijk:

 • notie Engels
 • openheid
 • breeddenkend, ook wel meedenkend
 • specialisatie varkenshouderij
 • geëngageerd
 • leergierig
 • groepsgevoel
 • vooruitstrevend
 • innovatief
 • interesse om jaarlijkse EPP-congres in buitenland bij te wonen

Bestuur
 
De Belgische afdeling heeft een bestuur dat is samengesteld uit de volgende leden:
 
Verschelde-Dobbels Angelique (voorzitter)
Landegemstraat 14 - 9850 Vosselare
Tel: 09 371 94 93 - Fax: 09 371 94 92
GSM: 0473 70 87 46
E-mail: Angelique@verbivar.be 

Bultinck Joost (schatbewaarder)
Zandgrachtstraat 33 - 8730 Oedelem
Tel.: 050 78 81 73 – Fax: 050 78 81 73
GSM: 0476 87 89 27
E-mail:  Joost.Bultinck@skynet.be

Goemaere Bart (secretaris)
Melanedreef 24 – 8650 Merkem
Tel.: 051 54 63 08 Fax: 051 54 58 40
GSM: 0475 68 33 99
E-mail: Goemaere.Lafaut@telenet.be 
 
Goethals Koen
Kleine Boterhoek 8 - 9980 St Laurijns
GSM: 0496 16 79 50
E-mail: koengoethals@telenet.be

Tanghe - Lippens Hilde
Pietakkerstraat 2 - 8755    Ruiselede
Tel.: 051 68 84 88 - Fax: 051 68 73 67
GSM: 0473 61 13 29
E-mail: jan@tanghelippens.be


Vermeire Peter
Langendorpweg 1 – 8490 Jabbeke
Tel.: 050 81 66 91
GSM: 0476 99 84 34
E-mail: peter.vermeire@telenet.be

 
Ere-Voorzitter
 
Jan Daelemans
Weidelaan 6 - 9090 Melle
Tel.: 09 230 78 39
E-mail: JanDaelemans@telenet.be